شرایط شرکت در دانشجویان نمونه

شرایط شرکت کنندگان

( بر اساس آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی)

الف) دانشجویانی که حداقل نیمی از واحدهای خود را گذرانده و دارای میانگین مشروحه زیر باشند :

  • مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با میانگین  (18)
  • کارشناسی ارشد با میانگین کل  (17)
  • دکترای حرفه ای با میانگین کل (16)
  • دکترا تخصصی (PHT) با میانگین کل  (17)

ب) علاوه بر داشتن حداقل میانگین کل (مربوط به بند بالا) کسب 50% امتیاز از بخش های علمی ، فرهنگی و اجتماعی ، رعایت شئونات دانشجوئی و دانشگاهی مندرج در این ذیل این بند برای شرکت در این رقابت الزامی است .                         ( بخش پژوهشی : چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی ، مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی  ، مجری یا همکار در طرح های تحقیقاتی ، تالیف ، ترجمه و گردآوری کتاب ، اختراع ، ابداع و نوآوری ، تجاری سازی ایده ، نوآوری ، عضویت در انجمن های علمی دانشجوئی ، کسب مقام در مسابقات علمی کشوری و بین المللی که با عنوان دانشگاه آزاد اسلامی در آنها شرکت شده است و ....           بخش فرهنگی و اجتماعی : کسب مقام در مسابقات قرآنی ،عضویت در کانون های فرهنگی ، همکاری در انتشار نشریات دانشگاه ، کسب مقام در مسابقات ورزشی ، کارت مربیگری و داوری ورزشی ، مشارکت در امداد رسانی حوادث و اردوهای سازندگی و ....                بخش شئونات دانشجوئی : تقید به انجام فرائض دینی و ضوابط و مقررات دانشجوئی و نیز تقید به مکارم اخلاقی و حسن شهرت . )

پ) دانشجویان نمونه در هر مقطع تحصیلی تنها یکبار به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب و معرفی می گردند .

ج) دانشجویان می بایست امتیازات لازم در هر سه بخش مورد نظر را کسب نمایند وامتیازات یک بخش نمی تواند بخش دیگر را پوشش دهد .

چ) دانشجویان دارای سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربط امکان شرکت در این رقابت را ندارند .

د) ارائه گواهی یا تائیدیه برای کلیه فعالیت های علمی ، فرهنگی و اجتماعی ضروری و صرفا فعالیت های صورت گرفته در طی دوره مقطع تحصیلی فعلی دانشجویان ملاک محاسبه و امتیاز بندی قرار می گیرد .                                                     

ر) مدارک دانشجویان بر حسب هر یک از گروه های آموزشی مورد رسیدگی قرار می گیرد .                                            

ل) گذراندن امتحان جامع در مقطع دکتری تخصصی (PHT ) الزامی است . 

 دریافت فرم معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی