فارغ التحصیلی

مواردی که دانشجویان بایستی یک نیمسال قبل از رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی مطّلع و رعایت نمایند به قرار زیر است:

 

۱- ابتدا مدارک لازم جهت فراغت از تحصیل را مطالعه و قبل از مراجعه به اداره فارغ التحصیلان، آماده نمایند.

۲- جهت اطمینان از وصول تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع پایه خود، در طول تحصیل به بایگانی دانشگاه مراجعه فرمایید (در صورت داشتن هرگونه مغایرت در تأییدیه تحصیلی با مدرک پایه با هماهنگی اداره ثبت نام دانشگاه نسبت به رفع نقص اقدام فرمایید).

۳- حتماً کارنامه از طریق کارشناس گروه و یا مدیر گروه مورد بازبینی وتایید قرار گیرد. در صورت نیاز به اعمال موارد آئین نامه آموزشی اقدام فرمایند.

موارد آیین نامه شامل: نیمسال شروع تحصیلی- گذراندن دروس مطابق سرفصل- مجوز های مرخصی های تحصیلی با احتساب و بدون احتساب- مجوز های دروس معادلسازی شده - مجوزهای میهمانی ترم کامل، ماده ۵۵ (کارشناسی) و ماده ۲۴ (ارشد) - مجوزهای انتقالی به واحد اراک (دانشجویان حتماً در وضعیت ترم انتقال از واحد... ثبت شده باشد - کمیسیون های موارد خاص آموزشی ادامه تحصیل بعد از مشروطی­های متعدد ، افزایش سنوات، ثبت نام با تأخیردر شروع تحصیل- رعایت سقف واحد انتخابی در هر ترم - عدم رعایت پیش نیاز - خلاء تحصیلی-  اعمال ماده های ۳۱- ۳۵ – ۳۶- ۴۱ و ... .

۴- مشخصات ثبت شده در سند پذیرش (سند پذیرش در پرونده درج شده است) اعم از نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملّی و ... بایستی عین مشخصات شناسنامه و کارت ملّی باشد. در صورت مغایرت حتماً با اداره ثبت نام دانشگاه جهت رفع نواقص هماهنگی فرمایید.

۵- تاریخهای فراغت از تحصیل در صورتی که نیمسال کامل و عادی باشد برای نیمسال اول ۱۰/۳۰/.....  و نیمسال دوم ۳/۳۱/ ... و نیمسال تابستان ۱۵/۶/....( مخصوص دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )  اعمال خواهد شد. برای دانشجویان ارشد و دکتری تاریخ دفاع در همان نیمسال ملاک خواهد بود ( دانشجویان ارشد ودکتری آخرین تاریخ دفاع و قابل پذیرش برای نیمسال اول ۱۱/۳۰/.....  و نیمسال دوم ۷/۱۵/ ...).

دانشجویان کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در صورت داشتن معرفی به استاد و یا ترم جبرانی به صورت معرفی به استاد، تاریخ اعلام نمره از طرف استاد درس، ملاک اعلام تاریخ فراغت از تحصیل در همان نیمسال خواهد بود.

در صورتیکه فقط و فقط در یک نیمسال واحد کارآموزی یا پروژه اخذ شود، تاریخ اعلام نمره دروس ذکرشده، ملاک تاریخ فراغت از تحصیل خواهد بود.

 

                                                                                                  اداره فارغ التحصیلان

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک